Välkommen till Barnavårdcentral -BVC

Jag som arbetar här på BVC är Monica. Vi arbetar tillsammans med våra specialister i allmänmedicin och psykolog Katarina. Vi finns alla under samma tak vilket gör oss lätta att nå och vårt mål är att alltid försöka hjälpa er på ett enkelt sätt.

Telefonnummer till BVC: 0346-71 35 35, knappval 3.

Sjuka barn hänvisas i första hand till vårdcentralen/läkarmottagningen.

Mer kunskap om att bli/vara förälder

Att vara gravid, gå igenom en förlossning och att bli förälder är en av de största händelserna i livet och det kan väcka många nya tankar och känslor. Hos oss på Laurentius står barnets bästa alltid i centrum och vårt mål är att vara ett värdefullt stöd i föräldraskapet. Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa. Vi är dessutom specialutbildade i amning, spädbarnsmassage och stödsamtal.

Amningsmottagning

Amningen fungerar inte alltid av sig själv, det är något som får ta tid och som både mamma och barn behöver lära sig. Man övar tillsammans med sitt barn. Det kan ibland ta ett par månader innan amningen flyter på. Med rätt hjälp och information kan vi tillsammans lösa de flesta problem, vid behov finns amningspump att hyra. Vi samarbetar också med Strandhälsans sjukgymnaster som kan erbjuda akupunktur.

Vi följer barnets utveckling

Vi erbjuder hembesök ungefär en vecka efter förlossningen då vi väger barnet och informerar om vår verksamhet på BVC. Under de första 2 månaderna brukar man följa barnets tillväxt cirka 1 gång per vecka. Då kan man också samtala om det som känns viktigt.

Hälsoundersökningar av BVC-läkaren och BVC-sköterskan

När barnet är 1 månad, 6 månader, 12 månader, 3 år och 5 år gör BVC-läkaren en planerad hälsoundersökning.

Vid 2 år, 3 år, 4 år och 5 år gör BVC-sköterskan hälsoundersökning. Vi stämmer då av barnets utveckling fysiskt, psykiskt och socialt.

BVC-psykolog

Det här en del av de frågor och problem som BVC-psykologen möter:

  • Nedstämdhet/oro under spädbarnstiden
  • Osäkerhet i föräldrarollenBekymmer för barnets sömn- och matvanor
  • Oro för barnets utveckling/beteende
  • Problem i relationen till partnern eller andra närstående

Vi erbjuder:

  • Samtalsterapi
  • Stödsamtal kring barnuppfostran/förhållningssätt
  • Bedömning av barnets utveckling/beteende
  • Parsamtal kopplade till föräldraskapet


Ni kan nå BVC-psykologen Katarina genom läkarremiss, egenkontakt på telefon 0346-73 86 67 eller via BVC-sköterskorna. Besöken till BVC-psykologen är avgiftsfria.

Mammasamtal

Vid 2 månader erbjuder vi mammasamtal, då flyttar vi fokus från barnet till mamman. Mamman får fylla i ett frågeformulär som vi sedan samtalar utifrån. Man vet att det finns en ökad risk att känna sig nedstämd under första tiden efter förlossningen. Om man mår dåligt är det bra att veta att det finns stöd att få..

Övrig information

Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa. Utöver det är våra BVC-sköterskor specialutbildade i amning, spädbarnsmassage och stödsamtal. Vi samarbetar med mödrahälsovården, barnkliniken, logopedmottagningen, familjerådgivningen, socialtjänsten, förskolan/skolan samt Strandhälsans sjukgymnaster.

Barnhälsovården i Sverige är kostnadsfri och frivillig. Detta gäller också vaccinationsprogrammet. För mer info om vaccin och åldrar kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida.