Psykisk ohälsa

Vi erbjuder bedömning och behandling av psykolog eller kurator vid mild till måttlig psykisk ohälsa. Både psykolog och kurator är en del av Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam och samverkar med övriga professioner, efter att samtycke har givits.

Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer.

mer ino om psykolog och kurator

Psykolog

Jag som arbetar här heter Christine Andersson, legitimerad psykolog. Jag arbetar också gentemot BVC med den förebyggande barnhälsovården för nyblivna föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Läs mer om detta på BVC:s sida.

Det här kan jag hjälpa till med

Individuell samtalsterapi vid exempelvis:

  • Nedstämdhet, depression
  • Ångest, oro
  • Stressrelaterade problem

Kurator

Jag som arbetar här heter Susanne Axelsson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt KBT-terapeut.

Det här kan jag hjälpa dig med

Individuell samtalsterpi vid exempelvis: 

  • Nedstämdhet, depression.
  • Ångest, oro.
  • Stressrelaterade problem