Psykisk ohälsa

Vi erbjuder bedömning och behandling via psykosociala mottagningen vid mild till måttlig psykisk ohälsa. Psykosociala mottagningen är en del av Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam och samverkar med övriga professioner, efter att samtycke har givits.

Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer.

mer info om psykosociala mottagningen

Kurator

Liv Hjälmås, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt PDT-terapeut.

Susanne Axelsson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt KBT-terapeut. Handledare inom mindfulness.  

Vi har kompetens inom både Kognitiv Beteendeterapi, KBT och Psykodynamisk Terapi, PDT och FACT.

KBT är en strukturerad samtalsbehandling med fokus på beteendeförändringar.

PDT är en terapiform där vi arbetar med självinsikt och vår relation till andra i syfte att minska psykiskt lidande. 

FACT är en form av korttidsterapi där fokus i första hand ligger på att börja ta små steg i rätt riktning.

Psykosociala mottagningen kan hjälpa dig vid:

  • Nedstämdhet, depression.
  • Ångest, oro.
  • Stressrelaterade svårigheter.
  • Sömnbesvär.
  • Sorg, kris eller trauma.
  • Smärtproblematik.

Vi erbjuder även kurs i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, MBKT i grupp.