Barnavårdscentral (BVC)

Vi som arbetar här på BVC är Monica och Mimmi. Vi arbetar tillsammans med våra läkare som är specialister i allmänmedicin samt vår legitimerade hälso- och sjukvårdskurator Liv. Vi arbetar i team med dig och ditt barn i fokus.

Mer kunskap om att bli/vara förälder

Att vara gravid, gå igenom en förlossning och att bli förälder är en av de största händelserna i livet och det kan väcka många nya tankar och känslor. Hos oss på Laurentius står barnets bästa alltid i centrum och vårt mål är att vara ett värdefullt stöd i föräldraskapet. Vi följer barnhälsovårdens rikshandbok. 

Amningen fungerar inte alltid av sig själv, det är något som får ta tid och som både mamma och barn behöver lära sig. Man övar tillsammans med sitt barn. Det kan ibland ta ett par månader innan amningen flyter på. Med rätt hjälp och information kan vi tillsammans lösa de flesta problem, vid behov finns amningspump att låna. 

Vi följer barnets utveckling

Vi följer nationella Rikshandbokens riktlinjer för barnhälsovården. Vi erbjuder hembesök ungefär en vecka efter förlossningen då vi väger barnet och informerar om vår verksamhet på BVC. Under den första månaden brukar man följa barnets tillväxt cirka 1 gång per vecka beroende på behov. Då kan man också samtala om det som känns viktigt och om de frågor och funderingar som kan ha dykt upp.

Hälsoundersökningar

När barnet är 1 månad, 6 månader, 12 månader, 3 år och 5 år gör BVC-läkaren tillsammans med BVC-sköterskan en planerad hälsoundersökning.

Vid 2 år, 3 år, 4 år och 5 år gör BVC-sköterskan hälsoundersökning. Vi stämmer då av barnets utveckling fysiskt, psykiskt och socialt.

Vi erbjuder riktade föräldragrupper med olika teman. 

Föräldrastöd och extra stöd i ditt barns utveckling

Ibland behövs extra stöd för familjer med små barn. Då finns möjligheten att träffa vår kurator Liv eller en barnpsykolog. Det kan gälla stöd till dig som nybliven förälder, oro för ditt barns utveckling, relationsvårigheter mellan barn och förälder eller andra upplevda svårigheter. Samtalen är givetvis kostnadsfria. Tala i första hand med er BVC-sköterska. Annars kan ni även nå vår kurator Liv genom egenkontakt via Mitt PTJ eller per telefon 0346-713535 (knappval 3). 

Enskilt föräldrasamtal

Vid 2 månader erbjuder vi föräldrasamtal, då flyttar vi fokus från barnet till föräldern. Föräldern får fylla i ett frågeformulär som vi sedan samtalar utifrån. Man vet att det finns en ökad risk att känna sig nedstämd under första tiden efter förlossningen. Om man mår dåligt är det bra att veta att det finns stöd att få.

Övrig information

Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa. Utöver det är våra BVC-sköterskor specialutbildade i amning, spädbarnsmassage och stödsamtal. Vi samarbetar med mödrahälsovården, barnkliniken, logopedmottagningen, familjerådgivningen, socialtjänsten, förskolan/skolan samt våra fysioterapeuter.

Barnhälsovården i Sverige är kostnadsfri och frivillig. Detta gäller också vaccinationsprogrammet. För mer info om vaccin och åldrar kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida eller via 1177.