Rehabkoordinator

Som rehabkoordinator på Laurentiuskliniken är jag en resurs för Dig som är sjukskriven eller i riskzonen för att bli sjukskriven, i syfte att underlätta för Dig att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Jag arbetar nära Din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Jag samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedling och vid behov även med kommunens socialtjänst.

Som rehabsamordnare tar jag inga kontakter med ovanstående utan Ditt samtycke. Avsikten är att stödja Dig och att Du ska känna Dig trygg med vad som händer.

För en bedömning av om Din sjukskrivning behöver förlängas skall du kontakta våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök: telefon 0346-71 35 35.

Kontakta mig gärna om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering.Du kan också maila på rehabsamordnare@laurentius.nu.