Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska Mia hjälper dig med information, råd och behandling av diabetes.

Detta hjälper vi dig med

Du som har diabetes vet säkert att det är du själv som utgör de viktigaste delarna av behandlingen. Vi vill erbjuda dig den hjälp och det stöd från sjukvården du behöver för att leva med din diabetes på bästa sätt.

Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få bra kontroll på ditt blodsocker. Du skall känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

Sköterskebesök

Vår diabetessköterska Mia hjälper dig med information, råd, kontroll och uppföljning av din diabetes. Vid sköterskebesöket samtalar vi om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga behandlingshjälpmedel. Tillsammans med vårdcentralens läkare lägger vi upp en individuell behandlingsplan.  Mia hjälper dig även att prova ut eventuella hjälpmedel och skriver eventuell remiss för fotvård.

Egenvårdstips

  • Motionera minst 30 minuter/dag.
  • Ät tre mål om dagen, gärna tallriksmodellen, samt frukt mellan måltiderna.
  • Vårda dina fötter med bra skor och fotvård kontinuerligt.
  • Om du röker försämras din insulinkänslighet.
  • Alkohol innehåller många kalorier vilket i sin tur ofta leder till viktökning.

Nationella diabetesregistret, NDR

Vi följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes. Du förbättrar vårdkvalitén genom att vara med i NDR. Läs gärna mer om NDR på deras hemsida.