Välkommen till Laurentiuskliniken

Teamet på vårdcentralen består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare (blivande specialist), legitimerade läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnaster, kurator, psykologer och rehabsamordnare.

Vi har även tillgång till dietist, logoped, neurorehab och medicinska fotvårdare utifrån individens medicinska behov.

Vårt mål är att ha Din hälsa i centrum.

Välkommen till oss!
Maria Ek, verksamhetschef

Våra enheter: