Medicinsk fotvårdare

Vi skriver remiss till medicinsk fotvård utifrån Region Hallands rutin för vilka som är berättigade. Du som patient väljer själv utövare.