Distriktssköterskemottagning

Välkommen till distriktssköterskemottagningen! Vi är specialiserade inom öppen hälso- och sjukvård.

Vi finns till hands

Våra distriktssköterskor/sjuksköterskor har egna mottagningar där de gärna hjälper dig. De ger råd om livsstil och hälsa och kan även skriva ut en del läkemedel, hjälpmedel samt recept på fysisk aktivitet. Vi utför sjukvårdande behandlingar såsom såromläggningar, borttagning av stygn, blodtryckskontroller och injektioner.

  • Vaccinationskonsultationer behöver bokas via vaccinationssköterskan.

Våra specialiteter

Vi har specialistsköterskor i Astma/KOL, diabetes, inkontinens, barnhälsovård och vaccinationer.

På måndagar och fredagar har vår barnsjuksköterska bedömningar av till exempel hudutslag, långvariga magbesvär eller andra bekymmer för barn och ungdomar upp till 18 år. Hon ger råd eller bokar en läkartid om det behövs.