Arbetsterapi

Välkommen till arbetsterapin! Vi arbetar för att främja dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv trots sjukdom eller skada. Utifrån dina behov och dina förutsättningar gör vi en bedömning av din situation och tillsammans med dig kommer vi fram till en lämplig lösning.

Alla besök (inklusive utprovning och lån av hjälpmedel) kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Ingen remiss krävs för kontakt eller besök av/hos oss.

Vi hjälper dig bl a med

  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning och fallrisköversyn av bostaden
  • Minnesutredning
  • Handrehabilitering
  • Rehabcoaching

Rådgivning och tidsbeställning

Anna, vår arbetsterapeut har telefontid måndag-torsdag kl 8:00-9:00.

Övriga tider går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.Telefonnummer till Anna är 0346-73 86 51.

Hjälpmedel

Vi erbjuder bedömning, förskrivning och utprovning av de hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentrum.

Kryckor finns att köpa här på Laurentiuskliniken, övriga hjälpmedel beställs och leveranstiden är 1-2 veckor. Därför är det bra om du som har behov av hjälpmedel i samband med en operation hör av dig så snart du fått kallelse.

Du som har behov av rullstol, rollator, toalettförhöjning och/eller duschpall kort tid (upp till 14-dagar) kan låna dessa kostnadsfritt och utan förskrivning via Hjälpmedelscentrum. Telefonnummer 010-476 19 30.

Anpassning och fallrisköversyn av bostaden

Har du behov av att anpassa bostaden till följd av sjukdom eller skada så hjälper Anna dig med en bedömning. Bostadsanpassning och fallrisköversyn kan t ex vara byte av badkar till dusch och borttagning av trösklar och ordna en ramp vid entrén. Förslag på förändringar ges utifrån hur din situation ser ut. Via kommunen kan man söka bidrag för anpassning av sin bostad.

Energibesparande tips

Du som har en sjukdom som hindrar dig att utföra vardagliga aktiviteter som t ex KOL, ALS, MS så träffas vi hemma hos dig och går igenom vad du kan göra för att hushålla med den mängd energi du har.

Minnesutredning

Upplever du att du har svårt att minnas och kanske är orolig för demenssjukdom? Kontakta din läkare som skriver remiss till arbetsterapin för minnestest.

Rådgivning vid minnessvårigheter

Om du har minnessvårigheter och har önskemål om tips och råd för att underlätta vardagen kan du ta kontakt med arbetsterapeuten direkt, ingen läkarremiss krävs.

Rehabcoaching

För dig som är anställd och är sjukskriven eller på väg att bli, finns det arbetsrehabilitering. Rehabcoachen hjälper dig:

Med hur din arbetssituation ser ut nu.
Att tydliggöra hur du vill att din framtid ska se ut.
Att formulera mål utifrån dig själv och din omgivning.
Med en arbetskartläggning.
Vid behov, gå igenom stresshantering och ha stödsamtal.

Handrehabilitering

Är för dig som har:

Symtom från armbågen till fingertopparna.
Brutit något ben i underarm, handled, hand eller fingrarna.
Ledsjukdom.
Fått en kallelse till operation i arm eller handopererats i arm eller hand.

En bedömning av din hand görs och utifrån resultatet får du instruktioner på lämpliga åtgärder. T ex rörelseträning och ergonomiska råd.

Nyttiga länkar

Hjälpmedelscentralen