Rehabkoordinator

Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att du tidigt ska få stöd och coachning i att återfå din arbetsförmåga och underlätta arbetsåtergång vid en rehabilitering alternativt för att undvika sjukskrivning.

  • Genom koordinering och kartläggning kommer vi fram till en individuell plan för just dig.
  • Rådgivning gällande egenvård eller annan behandling.
  • Genom samarbete med dig, behandlande läkare samt annan sjukvårdspersonal på vårdcentralen komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller vid behov av arbetsgivarkontakt.

Du behöver ingen remiss för att besöka rehabkoordinator, besöket är avgiftsbelagt