Patientavgifter 2024

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Patienter som är 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Digitala vårdbesök och fysiska besök innebär samma patientavgift. Patientavgiften blir 200 kr oavsett yrkeskategori.

 • Distriktsläkare
200 kr
 • Distriktssköterska
200 kr
 • Sjuksköterska
200 kr
 • Undersköterska
200 kr
 • Fysioterapeut
200 kr
 • Kurator
200 kr
 • Psykolog
200 kr
 • Provtagning
0 kr
 • Astma-/KOL-besök
200 kr
 • Diabetesbesök

200 kr
 • Fakturaavgift*

*Ingår ej i högkostnadsskyddet

70 kr