Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

Du ska i första hand vända dig till verksamhetschef Sofia Höglund. För kontakt med verksamhetschefan kan du kontakta oss via MittPTJ. Du kan gå via fliken "MittPTJ" på hemsidan eller använda appen "MittPTJ". Som sökorsak anger du administrativ kontakt. Du kan också ringa till oss på telefon 021-15 03 80 och be att få bli kontaktad.

Om du trots detta skulle känna att du inte får gehör så kan du kontakta vårdgivare Praktikertjänst AB, mejladress synpunkter@ptj.se eller ringa 010-128 91 16, telefontid tisdag - torsdag mellan kl 09:00 - 11:00 samt 12:00 - 14:00.


Du kan också framföra synpunkter eller klagomål via Region Västmanlands hemsida 

 

Prima vårdcentral
Norra Källgatan 26, 722 11 Västerås
Telefon: 021 - 15 03 80