Dietist

Primärvårdens dietister

Vi har samarbete med primärvårdens dietister.

Primärvårdens dietister är organiserade i en egen enhet och arbetar med 25 av länets vårdcentraler och har inget remisskrav. 

Kan ge råd gällande matvanor vid bl.a. diabetes, övervikt, höga blodfetter, undernäring, intoleranser och olika mag- och tarmbesvär5.

För kontakt med dietist börja med att kontakta Prima vårdcentral alternativt ring för bokning av telefontid till dietist, 021-17 60 35.

https://www.1177.se/Vastmanland/hitta-vard/kontaktkort/Primarvardens-dietister/

Besöksadress: Norra Källgatan 29 (ingång mitt emot Prima vårdcentral).