Psykoterapeut

Ann-Britt Anklev

Vi har ett samarbete med psykoterapeut Ann-Britt Anklev. 

Innan start av eventuell samtalskontakt - alltid en första bedömning av läkare och/eller sköterska på Prima vårdcentral.

Inom primärvården kan vi erbjuda ett begränsat antal samtal. 

Vanliga sökorsaker är:

  • Depression och nedstämdhet
  • Ångest och oro
  • Sömnstörning
  • Trauma
  • Stressrelaterad ohälsa och utmattning

Telefon: 073-654 00 40 - skicka sms för återbud och ombokning. 

Besöksadress: Västgötegatan 5 C.

Länk till psykoterapeut Ann-Britt Anklevs hemsida