Barnavårdscentral

Marie Karlsson och Cecilia Löfqvist

På barnavårdscentralen erbjuder vi barnfamiljer kostnadsfria undersökningar, vaccination och hälsorådgivning för barn 0 - 6 år. 

Vi har också föräldrautbildning för förstagångsföräldrar där vi träffas i grupper med barn upp till 6 månaders ålder. På dessa samtalar vi bl.a. om förlossning, föräldrarollen, mat, sömn, sjukdomar och barnsäkerhet. Vi samtalar också kring frågor som kommer upp gällande ditt nyfödda barn.

Vaccinationer som erbjuds ditt barn är frivilliga och kostnadsfria. Vi följer barnvaccinationsprogrammet https://www.1177.se/Vastmanland/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/

TBE vaccination erbjuds också för barn 3 - 19 år kostnadsfritt fr.o.m. 2023. Detta bokas via https://www.1177.se/Vastmanland/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/

Telefontider

På telefonnummer 021-10 83 90 kan du boka en telefontid för rådgivning med en BVC-sköterska. Samma nummer gäller även av- och ombokningar.

När ditt barn är sjukt

Hänvisas du till vårdcentralens ordinarie telefonnummer 021-15 03 80, kl. 08:00 - 16:00. Efter 16:00 - ring 1177.