1177 direkt - ny digital tjänst

Region Västmanland inför ny digital tjänst 1177 direkt 24 april
 

Region Västmanland inför 24 april 2024 den nya digitala tjänsten 1177 direkt för alla vårdcentraler där vi kommer att ingå. Samma funktioner som finns i dag i MittPTJ kommer att finnas i 1177 direkt.

Logga in på 1177 direkt

Från och med 25 april 2024 kommer digitala tjänsten MittPTJ att stängas. 

Man kan välja att fortsätta gå via länk här på vår hemsida eller via appen MittPTJ och följa länken till 1177 direkt.

Region Västmanland kommer om cirka 14 dagar lansera den nya appen 1177 direkt.

Mer information finns på 1177 direkt https://www.1177.se/Vastmanland/om-1177/1177-direkt/

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015


iso_14001 redigerad.png

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Det betyder att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären