Distrikts-/sjuksköterska

Våra distríkts- och sjuksköterskor har mottagning inom bl.a.:

  • Diabetes
  • Minne och demens
  • Inkontinens
  • Blodtryck
  • Astma/KOL med spirometrier
  • Omläggning av sår
  • Stygnborttagning
  • Vaccinationer 
  • Öronspolning