Provtagning

Provtagning ordinerad av oss

Du som är listad hos oss är välkommen att ta ordinerade prover på våra dropin-tider. Provtagningen är avgiftsfri så när du kommer till mottagningen behöver du därför inte anmäla dig utan du tar en nummerlapp och väntar i labbets väntrum. 

Provtagning och EKG ordinerad av sjukhuset

Vi har även möjlighet att ta ordinerade provtagningar och EKG ordinerade av sjukhuset. Vid enbart provtagning behöver du inte boka tid, kom på våra dropin-tider. Vid EKG behöver du ringa och boka en tid för besök, besöket kostar enligt taxa 170 kr. Du anmäler dig som vanligt i vår självbetjäningsterminal. 

Fastande prover

Om du ordinerad att ta fastande prover bör du vara fastande minst 10 timmar innan provtagningen, att dricka vatten innan går bra.