Projekt högt blodtryck

Från och med hösten 2023 ingår vi i ett projekt tillsammans med Hälsocenter Region Västmanland där alla patienter med nyupptäckt högt blodtryck erbjuds remiss till Hälsocenter för att få hjälp med att förändra en eller flera levnadsvanor. På Hälsocenter arbetar hälsovägledare som kan vägleda och ge stöd inom kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkoholvanor och tobaksavvänjning. Förändring av levnadsvanor är en viktig hörnsten i behandlingen av högt blodtryck och bör alltid komplettera eventuell medicinsk behandling. All verksamhet på Hälsocenter är kostnadsfri (förutom tobaksavvänjning som kostar 170 kronor per besök, högkostnadsskydd gäller)."

Alla invånare i Region Västmanland kan vända sig till Hälsocenter, även utan högt blodtryck. Ingen remiss krävs.

 

Klicka för att ladda ner en beräkningshjälp för hemblodtrycksmätning:

Hemblodtrycksmätning beräkningshjälp_april_2021_Gustavs.xlsx