Vår verksamhet

Råcksta Vällingby är en Närvårdsmottagning som bedrivs i privat regi inom Praktikertjänst.

Vi har valt att kalla oss Närvårdsmottagning för att understryka det nära perspektivet både för patient och vårdgivare i och med att vi har utvecklat ett nära samarbete med specialistläkare i Läkarhuset Vällingby.

Vår värdegrund:

  • Kvalitet
  • Respekt
  • Omtanke

Vår vision

Att uppnå nära möten mellan människor byggande på kvalitet, professionalism och värme.

Patientsäkerhet

På Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning finns en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur vi arbetar med avvikelser och med dokumentation av rutiner.

Vi har journalsystemet Take Care 

Sedan 30 augusti 2013 Take Care - sammanhållen journal.

Det är bara säkert identifierad vårdpersonal som behöver uppgifter för att ge dig god och säker vård som kan ta del av sammahållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete, som ständigt utvecklas och förbättras. Vårt miljöarbete styrs av rutiner som är dokumenterade i ett ledningssystem. Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och vad vi kan påverka och inte påverka.

Systemet är tillgängligt för alla medarbetare och kontrolleras av miljöansvarig i Praktikertjänst. Vi genomför årliga miljörevisioner genom en oberoende granskning av vårt miljöarbete. Eventuella avvikelser vid externa och interna revisioner dokumenteras och åtgärdas.

Nya förbättringsmål formuleras efter utvärdering av miljörevisionerna. Våra årliga förbättringar summeras i ett miljöbokslut. Förbättringar bekräftar att engagemang ger resultat.