Äldremottagning

Mottagningen är till för dig som är 75 år eller äldre. Vi önskar med denna mottagning öka tryggheten och tillgängligen när du som äldre behöver komma i kontakt med vården.

Vi kan erbjuda:

  • Rådgivning
  • Genomgång av dina mediciner
  • Hälsosamtal
  • Inkontinensrådgivning
  • Hjälp vid minnessvikt
  • Vårdplanering/besk i hemmet
  • Hjälp med kontakt med läkare, andra vårdgivare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kommunen- och biståndshandläggare med flera

Tillsammans tar vi hand om din hälsa!

Kontakt

Telefon

08-51 00 40 56

Du ringer direkt, utan knappval och får prata med en sjuksköterska.

Telefontid

Måndag-fredag klockan 8:15-9:00.