Avgifter

Här kan du läsa mer om vad ditt besök på mottagningen kostar.

Från och med den 1 april införs enhetstaxa i Stocholms län

Förändringen innebär att du som är mellan 18 år och 85 år betalar samma avgift på 250 kr för alla besök du gör i vården. Det gäller oavsett om du träffar en läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal. 

  • Besök hos läkare på vårdcentralen kostar 250 kr.
  • Besök hos sjuksköterska, distriktsköterska eller psykolog kostar 250 kr.
  • Videomöte med läkare och psykolog kostar som ett vanligt fysiskt besök på mottagningen. Kostnaden debiteras via faktura.
  • Är du under 18 år så är besöket kostnadsfritt.
  • Är du 85 år eller äldre betalar du ingen patiententavgift för besök i öppenvård.

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid, annars får du betala en avgift på 400 kr för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år eller om du har ett frikort.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp för sjukvård. Om du inom 1 år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Region Stockholm ligger högkostnadsbeloppet på 1 150kr.

E-frikort

I Region Stockholm registeras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Betalning

På vår mottagning ser vi helst att betalning sker via kort och inte med kontanter.