Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår astma och KOL-mottagning!

Vi har specialistkompetens

På astma och KOL-mottagningen utreder vi patienter med symtom som kan tyda på astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt följer upp de patienter som redan har någon av diagnoserna.

Här får du träffa en sjuksköterska med specialistutbildning inom astma och KOL. Bedömning och behandling sker i samråd med din läkare.

Vi erbjuder

På mottagningen kan vi erbjuda:

  • Lungfunktionsundersökningar med spirometri och PEF
  • Information om undervisning kring din sjukdom
  • Undervisning i inhalationsteknik
  • Årskontroller och uppföljning av insatt behandling
  • Hjälp  med rökavvänjning