Diabetesmottagning

Välkommen till vår diabetesmottagning!

Vi hjälper dig

På mottagningen jobbar två sjuksköterskor, Jelena Tomas och Galina Hristoforova. De har diabeteskompentens samt utbildning i "Omvårdnad vid diabetes". 

På mottagningen kan vi hjälpa till med att:

  • vägleda dig med diabetes till livsstilsförändring vad gäller kost och motion
  • justera och sätta in insulin.
  • kontrollera blodsocker och blodtryck.
  • skriva remiss till ögonbottenfotografering.
  • undersöka fötter, ge råd och vid behov skriva remiss till medicinsk fotvård.
  • ge information och undervisning kring hjälpmedel i samband med diabetesvård.
  • stödja och informera dig som har diabetes för att på så sätt minska risken för komplikationer.

Bedömning och behandling sker i samråd med din läkare.