Val av husläkare

 

För att ta del av våra tjänster måste du lista dig på mottagningen.

Om du vill lista dig och/eller din familj fyll listningsblanketter och skicka in alternativ lämna blanketterna på mottagningen. Har du ytterligare frågor kontakta oss på telefon 08-87 02 61.

Information om listning.

  • Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
  • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
  • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har full lista.
  • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen att tas bort.
  • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.

 

Här kan du hämta listningsblankett.

Här kan du hämta listningsblankett för barn.