Vårdcentralen Åttkanten

Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i Hälsoval Värmland och arbetar på uppdrag av Region Värmland. Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Till oss kan du vända dig med alla typer av frågor och problem, vid akut eller kronisk sjukdom och i alla åldrar. Vi kan ge dig stöd för att bevara och återvinna din hälsa!

 

Öppettider

Måndag
08:00-17:00
Tisdag
08:00-17:00
Onsdag
08:00-17:00
Torsdag
08:00-17:00
Fredag
08:00-17:00

Laboratoriet 08:00-16:00
med lunchstängt kl 12:00-13:00

Receptionen 08:00-16:30

Viktig information gällande Coronavirus

Begränsat tillträde för anhöriga och medföljare!

Vi följer Region Värmlands rekommendation att medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov, funktionsnedsättning eller ändamålet med besöket.
Enbart en vårdnadshavare får följa med barn på besök på vårdcentralen, laboratoriet.

Detta gäller vid misstänkt smitta:

Har du hosta, feber, andnings- eller luftvägsbesvär, GÅ INTE IN på mottagningen!!

RING ALLTID i första hand vår telefonrådgivning eller 1177.

Har du funderingar kring viruset kan du läsa mer på folkhälsomyndigheten.se, krisinformation.se eller ringa 113 13

COVID-19

Provtagning på barn för Covid-19

Barn från 6 år och upp till 16 år som har symtom som skulle kunna vara Covid-19, kan nu provtas hos oss. Beställ tid genom att ringa distriktssköterska. 

Ungdomar över 16 år kan genomföra egenprovtagning, som bokas via 1177.se

Intyg

Hälso- och sjukvården skriver endast intyg som vi enligt lag är skyldiga att skriva. Inga andra intyg skrivs tills vidare.

Hur det fungerar med sjukskrivning?
Regeringen har beslutat att ta bort karensdagen. Vanliga regler gäller för sjukanmälan för övrigt. Gå inte till jobbet med symtom på luftvägsinfektion. Gäller även lindriga symtom. Alla, både vårdpersonal och privatpersoner, ska stanna hemma från arbetet till och med 48 timmar efter symtomfrihet. Regeringen har också tagit bort kravet på läkarintyg från dag 8-14.
Fler förändringar kan sannolikt förväntas.

Lista dig här

Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att erbjuda nylistade patienter en fast läkare.
Tänk på att det är olämpligt att byta vårdcentral under pågående utredning eller sjukskrivning!