Laboratorium

Här kan du ta prover när du har remiss eller beställning från läkare på vårdcentralen eller annan vårdgivare . Det kan vara elektroniskt eller via en pappersremiss som du fått.

Laboratoriebesök

Du behöver inte anmäla dig i receptionen på plan 5. På plan 3 tar du en kölapp till laboratoriet, sitter ner i väntrummet och inväntar din tur. Du blir uppropad i turordning av laboratoriepersonal.

Besöken är vanligen kostnadsfria. Prover för intyg eller andra prover som ej är motiverade av sjukdom kan vara avgiftsbelagda.

För att undvika köbildning

Om du inte ska ta prover fastande är det lämpligt att komma på eftermiddagen, onsdag-fredag kl 13:00-16:00. Undvik i möjligaste mån att ta dina prover på måndag förmiddag.

Fasteprov 

Fasteprov innebär att du inte får äta, snusa, eller röka efter kl 22:00 kvällen innan. Du får dricka maximalt ett halvt glas vatten för att kunna ta eventuella mediciner.

Morgonurinprov

Morgonurinprov ska förvaras kallt innan det lämnas in på laboratoriet. Du kan hämta provtagningsrör på laboratoriet eller använda en ren glasburk.

Glöm inte att ta med legitimation!

Laboratoriet ligger på plan 3