Patientavgifter

Besöksavgiften betalas via faktura som skickas från Region Värmland. Vid hälsovård, som vaccination och intyg, betalas avgiften via faktura från Praktikertjänst eller med kort. 

 Vi är anslutna till Vårdval Värmland. Region Värmlands avgifter gäller.

Besöksavgift

Patienter som är 85 år eller äldre har avgiftsfri sjukvård.

 • Läkarbesök 200 kr
 • Hembesök, läkare 200 kr
 • Receptförskrivning/läkarintyg/remiss via telefon 100 kr
 • Distriktssköterska 200 kr
 • Tobaksavvänjning 0 kr
 • Cellprov hos barnmorska 0 kr
 • Beteendevetare 200 kr
 • Fotvårdsterapeut 200 kr
 • Provtagning, EKG 0 kr
 • Hälsovård, exempelvis vaccinationer, hälsoundersökning och intyg.
  Ingår ej i högkostnadsskyddet/frikort.
  Enligt Region Värmlands prislista.
 • Besöksavgift för vaccination tillkommer på 200 kronor (ingår ej i högkostnadskortet).

Glöm inte att ta med legitimation!

Högkostnadsskydd

Öppen hälso- och sjukvård: 1 300 kronor
Hjälpmedel: 1 200 kronor
Sjukresa: 2 300 kronor

Patientavgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresa har ett gemensamt tak, där du ska maximalt betala 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård sköts i ett datasystem, där frikort utfärdas vid högkostnadsskyddets gräns.

Avgiften för uteblivet besök och sent avbokat besök är 400 kronor.