Patientavgifter

Besöksavgiften betalas via faktura som skickas från Region Värmland. Vid hälsovård, som vaccination och intyg, betalas avgiften via faktura från Praktikertjänst eller med kort. 

Vi är anslutna till Vårdval Värmland. Region Värmlands avgifter gäller.

Besöksavgift

Patienter som är 85 år eller äldre har avgiftsfri sjukvård.

 • Läkarbesök 300 kronor
 • Hembesök, läkare 300 kronor
 • Distriktssköterska 300 kronor
 • Tobaksavvänjning 0 kronor
 • Beteendevetare 300 kronor
 • Fotvårdsterapeut 300 kronor
 • Cellprov hos barnmorska 0 kronor
 • Provtagning, EKG 0 kronor
 • Hälsovård, exempelvis vaccinationer, hälsoundersökning och intyg.
  Ingår ej i högkostnadsskyddet/frikort.
  Enligt Region Värmlands prislista.
 • Besöksavgift för vaccination tillkommer på 300 kronor (ingår ej i högkostnadsskyddet).

 • Digitalt besök 200 kronor
 • Receptförnyelse/förlängning av sjukskrivning/remiss utan besök 150 kronor.

 • Avgiften för uteblivet besök och sent avbokat besök är 600 kronor (ingår ej i högkostnadsskyddet) och för barn och ungdomar 0-19 år är avgiften 100 kronor.

Glöm inte att ta med legitimation!

Högkostnadsskydd

Öppen hälso- och sjukvård: 1 400 kronor
Hjälpmedel: 1 200 kronor
Sjukresa: 2 300 kronor

Patientavgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresa har ett gemensamt tak, där du ska maximalt betala 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård sköts i ett datasystem, där frikort utfärdas vid högkostnadsskyddets gräns.