Dietist

Dietister arbetar med kostrådgivning utifrån vetenskapen om sambandet mellan kost och hälsa. Våra dietister är stationerade på Vårdcentralen Gripen. Deras uppdrag är i första hand att träffa patienter som riskerar eller har undernäring samt patienter med diabetes.

Remiss från distriktsläkare eller distriktssköterska krävs.