Psykosocial resurs

Bokas via läkare eller distriktssköterska

Bedömning och behandling av t ex kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar.