Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen erbjuder råd och stöd under barnets första 6 levnadsår. Det sker vid regelbundna hälsokontroller på mottagningen och ibland vid hembesök. Vi följer barnets fysiska och psykiska utveckling samt erbjuder grundvaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Dessa är frivilliga och kostnadsfria.

Besöksadress

Södra Kyrkogatan 11
652 24 Karlstad

Ring till BVC-sköterska för tid.   

Telefontid

Distriktssköterska Carin Dalevi
Måndag-fredag
Klockan 09:00-09:30
010-831 48 42

Barnsjuksköterska Michaela Person
Jämn vecka

Måndag, tisdag, torsdag klockan 11:30-12:00
Onsdag klockan 09:00-09:30

Ojämn vecka
Måndag klockan 09:00-09:30
Tisdag-fredag klockan 11:30-12:00
010-831 48 43 

På barnavårdcentralen arbetar

Distriktssköterska Carin Dalevi
Barnsjuksköterska Michaela Person
Distriktsläkare Johan Säterhed
Distriktsläkare Hanna Heyman
Distriktsläkare Andriani Vlassopoulou
Distriktsläkare Jakob Groth

Tillgång till BVC-psykolog finns.