Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor har vidareutbildning i  astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. 
De utför spirometri (lungfunktionsmätning) på vårdcentralen och gör demensutredningar.
Vi erbjuder hjälp med tobaksavvänjning, att sluta röka eller snusa.

Anneli Blomberg
Birgitta Håkman
Camilla Söderman
Kerstin Sällberg Wiklund
Annica Bergström
Yvonne Wejdenmark