Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor har vidareutbildning i  astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. 
De utför spirometri (lungfunktionsmätning) på vårdcentralen och gör demensutredningar.
Vi erbjuder hjälp med tobaksavvänjning, att sluta röka eller snusa.

Rådgivning och bokning av akuta besök till läkare eller distriktssköterska görs
via distriktssköterskornas telefonrådgivning, var god se telefontider nedan.

Telefontiden på eftermiddagen är främst till för ärenden som inte kan vänta
tills nästa dag. 

Telefonrådgivning

Måndag - fredag (vardagar)
Klockan 08:00-09:30 samt klockan 13:00-14:15

Telefon 010-831 48 15

Anneli Blomberg
Camilla Söderman
Jenny Westberg
Maria Holmgren
Sofie Noord