Distriktssköterska

Våra distriktssköterskor har vidareutbildning i  astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. 
De utför spirometri (lungfunktionsmätning) på vårdcentralen och gör demensutredningar.
Vi erbjuder hjälp med tobaksavvänjning, att sluta röka eller snusa.

Telefonrådgivning

Måndag, onsdag-fredag (vardagar)
Klockan 08:00-09:30 samt klockan 13:00-14:15

Tisdag (vardagar)
Klockan 08:00-09:30 samt klockan 15:00-16:15

Telefon 010-831 48 15

 

Anneli Blomberg
Birgitta Håkman
Camilla Söderman
Jenny Westberg
Kerstin Sällberg
Annica Bergström
Yvonne Wejdenmark