Medicinsk fotvård för diabetiker

Vår fotvårdsterapeut är utbildad i medicinsk fotvård och har särskild kompetens om diabetesfoten.

Remiss från distriktsläkare eller distriktssköterska krävs.

Vid besöket görs fotkontroll och riskvärdering.
Fovårdterapeuten ger information och visar hur du på bästa sätt tar hand om dina fötter. Besöksintervallet bestäms av det medicinska tillståndet.

Fotvårdsterapeut Monika Schaper

Telefontid

Tisdag och onsdag
Kl 08:00-08:30
Övriga tider röstbrevlåda för avbokning av tid.
054-61 48 22