Medicinsk fotvård för diabetiker

Vår fotvårdsterapeut är utbildad i medicinsk fotvård och har särskild kompetens om diabetesfoten.

Remiss från distriktsläkare eller distriktssköterska krävs.

Vid besöket görs fotkontroll och riskvärdering.
Fotvårdterapeuten ger information och visar hur du på bästa sätt tar hand om dina fötter. Besöksintervallet bestäms av det medicinska tillståndet.

Fotvårdsterapeut Karolina Gillstedt

Röstbrevlåda för avbokning av tid:
010-831 48 15