Distriktsläkare

Samtliga distriktsläkare är specialister i allmänmedicin.

Kontakt

Distriktsläkare Andriani Vlassopoulou

Måndag, tisdag och torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 29

Distriktsläkare Hanna Heyman

Måndag, tisdag och fredag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 26

Distriktsläkare Jakob Groth

Måndag, onsdag och torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 28

Distriktsläkare Johanna Ek

Måndag, onsdag och fredag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 23

Distriktsläkare Johan Säterhed

Måndag, onsdag och torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 27

Distriktsläkare Magnus Eriksson

Tisdag, onsdag och torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 51

Distriktsläkare Nina Smith

Ej i tjänst.
Om du varit listad på distriktsläkare Smith kan du ta kontakt med ST-läkare My Samuelsson.

Distriktsläkare Elin Lagerlöf

Måndag, torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 50

ST-läkare Lisa Bergman

Måndag, onsdag, fredag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 36

ST-läkare My Samuelsson

Måndag, torsdag
Kl 08:30-09:15
010-831 48 31

ST-läkare David Björnell
Tjänstledig

Du som har David som din patientansvarige läkare får kontakta en annan läkare efter vilken dag du är född på, var god se nedanstående fördelning:

1-2: Johan Säterhed
5: Magnus Eriksson
6: Lisa Bergman
8: Hanna Heyman
20: Andriani Vlassopoulou
21: My Samuelsson