Aktuellt

Ombyggnation hösten 2022

Under hösten 2022 bygger vi om på vårdcentralens plan 3. Syftet är att få en mer ändamålsenlig ingång till vårdcentralens sydsida (där vi har luftvägsmottagning nu). Vi bygger bland annat en hiss. Under perioder kommer detta att leda till störningar, vi beklagar detta. Vårdcentralens uppdrag och utbud kommer att vara detsamma under ombyggnationen.


Årets vaccination mot influensa sker på Region Värmlands vaccinationsmottagning.