Psykosocial resurs

Bokas via läkare eller distriktssköterska

Bedömning och behandling av t ex kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar.
Vi kan också erbjuda KBT via nätet. Du får tillgång till en säker sida på nätet och behandlingen leds av vår beteendevetare.