Tidsbokad provtagning från och med 16 januari 2023

Vårdcentralens laboratorium drivs av Region Värmland och från den 16 januari har vi tidsbokning för provtagning.