Välkommen till Vasastans Vårdcentral

Vi vill tacka alla medborgare som valt att vaccinera sig och hjälpt till att pressa tillbaka denna fruktansvärda smitta. Vi hoppas förstås slippa sjukdomen för gott, men är redo att stå till er tjänst om situationen vänder till det sämre.


Vi önskar er en bekymmersfri sommar!


 


Vi vill påminna om att även då pandemin denna gång börjat ta paus i Stockholm så är det viktigt att informera oss om du har pågående infektionssymtom. Detta även om du är vaccinerad mot Covid-19. Vi har då möjlighet att ta emot dig via en annan ingång på vårdcentralen.

Lista dig idag