Diabetesmottagning

Har du nyligen fått diabetes eller har du haft diabetes sedan en längre tid? Befinner du dig i riskzonen att utveckla diabetes? Vi ser gärna att du kommer på årlig kontroll hos diabetessjuksköterska samt läkare. Var god och boka tid fö

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan handla om kost, motion, instruktioner för hur läkemedel ska tas, kontroll av blodtryck och blodsocker samt utvärdering av behandling och hjälp med självtester.

Vi ser även över kontroller så som ögonbottenfotografering vilket ska ske med jämna mellanrum, ibland så tätt som varje år.