Prickmottagning

Ibland är förebyggande åtgärder bästa medicinen. Det gäller även födelsemärken eller sår som inte vill läka. Att tidigt upptäcka en farlig förändring kan göra enorm skillnad.

Välkommen till vår prickmottagning där vi med hjälp av dermatoskop (mobilt mikroskop) kan utröna om det finns anledning att ta bort en förändring eller kanske remittera vidare till hudspecialist. Vi har även möjlighet att skyndsamt få uppenbart farliga förändringar bedömda via så kallad "SVF-remiss" eller "standardiserat vårdförlopp", där hudspecialist tittar på förändringarna inom några dagar.