Priser

Då vi har sedvanligt avtal med region Stockholm så tillämpar vi vanlig taxa. Är du under 18 år eller över 85 år så betalar du ingen avgift. Är du 18-85 så gäller följande avgifter:

  • Läkarbesök: 250 kr
  • Sjuksköterskebesök/distriktssköterskebesök: 250 kr
  • Besök hos psykoterapeut: 250 kr
  • Besök digitalt via video faktureras precis som ett fysiskt besök, enligt ovan taxa.

Övriga avgifter kan tillkomma vid till exempel utfärdande av särskilda intyg till Transportstyrelsen eller intyg för genomfört test av covid-19 vid utlandsresa. Kontakta oss så berättar vi mer.

OBS!

Region Stockholm har beslutat att uteblivna besök (ej avbokat inom 24 h) på vårdcentralen fysiskt eller digitalt från och med 1 september 2020 ska faktureras med 400 kr. Detta gäller oavsett om det rör sig om en vuxen eller ett barn.