Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Detta innebär att du kan få vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om

  • Medicinska insatser som att administrera läkemedel
  • Provtagning
  • Sårvård
  • Dosettdelning
  • Vårdplanering

För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssjuksköterska i samråd med dig och din läkare.