Äldremottagning

Vi erbjuder utöver ordinarie service även läkemedelsgenomgång för alla 75 år eller äldre. Många känner inte till att de tar läkemedel som är olämpliga för äldre och kan utsättas för onödiga biverkningar och ibland även farliga sådana. Under åren kan man hinna samla på sig en mängd preparat där det fort kan bli förvirrande med olika namn för samma läkemedel med en överhängande risk för övermedicinering.

Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en distriktssköterska. På äldremottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning hos en sjuksköterska/distriktssjuksköterska
  • Genomgång av dina läkemedel
  • Individuell vårdplanering
  • Minnesutredning
  • Samtal om levnadsvanor
  • Hjälp vid inkontinens

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast eller psykoterapeut.