Psykisk hälsa

Idag är behovet av vård av psykisk ohälsa större än det varit någonsin. Då vi tidigt uppmärksammats om detta så erbjuder vi professionell bedömning av vid kris, sorg, depression, ångest, sömnsvårigheter, med mera. Vi har ett tätt samarbete med mottagningar - samarbetspartners - som kan bistå med psykoterapeut eller psykolog.

Vissa sjukdomstillstånd som man förut enkelt kunde få bedömt av en psykiater kräver idag en grundligare utredning, vilket inte minst beror på att specialistpsykiatrin idag lider brist på personal. Därför vet vi vilken "screening" som behövs vid 

  • Personlighetssyndrom
  • ADHD/ADD
  • Alkoholmissbruk/Drogmissbruk
  • Bipolär sjukdom
  • Svår depression

 

Om du har behov av akut hjälp eller känner att du inte orkar mer så bör du däremot först och främst söka dig till en akutpsykiatrisk mottagning eller ringa 112. De kommer aldrig att avfärda dig vid en akut bedömning.

 

Barn och ungdomspsykolog via Moment Psykologi​

Första linjens psykiatri är en del av husläkarverksamheten från 1 december 2021.​

Vår samarbetspartner Moment Psykologi erbjuder psykolog för barn och unga i åldern 6-17 år och deras föräldrar. Möjlighet till både fysiska och digitala besök.​


Kontakta Moment direkt själv eller få en remiss via din husläkare.​

Besöksadress: Moment Psykologi, Drottninggatan 99 ,5 tr​

Kontakt: se www.momentpsykologi.se​
Varmt välkommen att kontakta Moment!​

*Besöken är avgiftsfria, vanligt regiontaxa gäller för uteblivande/sena återbud.