HemDoktorn

BålstaDoktorn startar nu HemDoktorn! Som patient kan Du få hembesök av läkare och undersköterska. Sjuksköterskan Du pratar med i telefon gör en bedömning av sjukdomsbilden och beslutar tillsammans med läkare om det är lämpligt med hembesök.