Journalutskrifter

Vi kan hjälpa till med journalutskrifter för besök hos oss på brahehälsan i Löberöd.

För besök på andra vårdinrättningar i Skåne hänvisar vi till journal- och arkivservice. Information om hur du går till väga finner du här: Journaltjänster

Kostnad om du vill ha din journal utskriven och hemskickad;
De första 9 sidorna är gratis. Om din beställning överstiger 10 sidor utgår en avgift på 50 kronor + 2 kronor per sida därutöver + portokostnad.