Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens yrkesområde omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med hälsoproblem som begränsar deras aktivitetsförmåga och delaktighet i det dagliga livet.

Mina arbetsområden är många men några exempel är:

  • Utprovning av elrullstolar (samt körträning)
  • Utprovning av tekniska hjälpmedel (tex kommunikationshjälpmedel)
  • Rådgivning kring ergonomiska hjälpmedel
  • Stressrelaterade tillstånd (struktur, aktivitetsbalans, återgång till arbete/skola)
  • Bedömningar i ADL samt aktivitetsbedömningar.
  • För kontakt med arbetsterapeut krävs remiss från en läkare på Brahehälsan.

Bild på mottagningens arbetsterapeut

Therese Salmi.jpg
Therese Salmi
Kontakt: 070 240 35 55