Astma/KOL sköterska

Vid utredning av luftvägsbesvär kommer du eventuellt för att göra spirometriundersökning - ett lungfunktionsprov.

Vi följer de nationella riktlinjerna som finns för utredning, behandling och uppföljning av astma/KOL-patienter, vilket innebär att vi:

  • Utför spirometri för att erhålla rätt diagnos
  • Utvärderar insatt behandling
  • Instruerar och kontrollerar din inhalationsteknik
  • Gör uppföljande spirometrier
  • Ser över dina eventuella behov av hjälpmedel, kostråd etc.

Hos våra fysioterapeuter kan du få hjälp med host- och andningstekniker. Det finns även möjlighet till fysisk träning.

Behöver du hjälp och stöd för att sluta röka eller snusa går det bra att kontakta oss för ett personligt möte.

Kontaktnummer till Astma/KOL-sköterska:
0413-54 58 40

Tips på länkar med information: