Barnhälsovård

Avboka/omboka tiden vid förkylningssymtom, influensasymtom och/eller hosta. Gäller både om barnet eller medföljande vuxen har symtom. Vid tveksamheter gällande om besöket ska avbokas ring och rådfråga på telefonnummer 0413–545843 eller via chat i Mitt PTJ logga in och välj sökord "BVC, önskemål om kontakt". 

Även vid övriga frågor och kontaktönskemål kan man med fördel använda sig av Mitt PTJ och välja sökord "BVC, önskemål om kontakt".

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och erbjuder kostnadsfri barnhälsovård för alla barn mellan  0-6 år enligt basprogrammet för barnhälsovården. Som förälder kan du få råd och stöd i föräldrarollen och i frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling.
Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som är specialistutbildade för vård av barn. Vi utför bland annat hembesök, vaccinationer och undersökningar av ditt barns hälsa och utveckling fram till skolstart. Du kan även få råd och stöd om amning och egenvårdsråd om ditt barn är sjukt.
Mottagningen deltar i undervisningen av läkar- och sjuksköterskestudenter, vilket innebär att studenterna deltar aktivt i arbetet i barnhälsovården. Det sker alltid under handledning och du har alltid möjlighet att tacka nej till deras deltagande.

På vårt BVC erbjuder vi:

  • Hembesök
  • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
  • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek och olycksfall m m
  • Föräldragrupper
  • Vaccination enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • Läkarbesök för kontroll av barnets utveckling
  • Egenvårdsråd
  • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, barnläkare/barnklinik, logoped, ögonklinik, kommunens förskolor och specialpedagoger samt skolhälsovården före skolstart m fl.

Telefon

0413-54 58 43 (Telefontid mån, ons, tors kl 08:15 - 09:00, telefonsvarare övrig tid.)

Facebook

För information från oss och om våra träffar/föräldragrupper så se gärna på vår facebooksida: https://www.facebook.com/bvcloberod


Användbara länkar:

1177 barn och gravid
1177 för gravida
1177 region Skåne
Giftinformationscentralen
Amningshjälpen: Råd och stöd kring amning.
Byte av barnavårdscentral (BVC)
Barn och risker - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Det svenska vaccinationsprogrammet