Sjukskrivning

Denna information är tänkt som en praktisk vägvisare hur du går till väga när du har blivit sjukskriven

Fyra viktiga steg

 1. Om du arbetar så måste du ta kontakt med din arbetsgivare och sjukanmäla dig. Första dagen kallas karensdag och då får du ingen ersättning. Andra dagen och två veckor framåt kan du få sjuklön.
  - Har du inget arbete? Student? Föräldraledig? Egen företagare? Anmäl dig själv direkt till Försäkringskassan.

 2. Sjukintyg. Efter en vecka måste du skaffa ett läkarintyg. Är oturen framme ordentligt och du blir borta från arbetet i mer än två veckor så anmäler arbetsgivaren sjukfrånvaron till försäkringskassan. Du får hem en blankett som du fyller i och postar till försäkringskassan. Numera skickar vi intygen elektroniskt till Försäkringskassan. Du får också en kopia som du kan lämna till din arbetsgivare. Är du osäker på hur det går till på din arbetsplats, prata med din närmaste chef eller personalansvarig.

 3. Bedömning av ditt ärende. Hos Försäkringskassan behandlas ditt ärende och med hjälp av underlaget du skickat in bedömer man om du har rätt till sjukpenning. Läkarintyget är där ett underlag för beslutet, men läkaren avgör inte rätten till sjukpenning.

 4. Har du rätt till sjukpenning? Inom 30 dagar från det att blanketten hamnade hos Försäkringskassan så ska du få utbetalning om Försäkringskassan finner att det finns underlag för sjukskrivning.

  Att försäkringskassan begär kompletteringar av intyget är inte ovanligt. Det kan handla om oklarheter kring diagnos, prognos eller vilken typ av funktionsnedsättning din sjukdom ger.    Vi får meddelande om detta elektroniskt, och skickar svaret med samma tjänst

Tips! Har du e-legitimation kan du följa ärendet på Försäkringskassans webbplats.

När sjukintyget har gått ut:

 • I allmänhet har ni redan kommit överens om en återbesökstid med sjukskrivande läkare om det är förväntat att sjukskrivningen skall förlängas.

 • Om inte, t ex om det inte har gått att förutse att sjukskrivningen blev längre än planerad, hör av dig i god tid för en ny tid , ca 2 veckor innan utgångsdatum på sjukintyget.

 • I undantagsfall kan vi skriva retroaktiva intyg, t ex om det har varit långa väntetider till återbesök.

Förstadagsintyg: Det händer att arbetsgivare önskar intyg redan från första dagen. För att vi skall skriva sådana intyg krävs ett speciellt avtal och att arbetsgivaren betalar hela kostnaden.

Vad händer om sjukskrivningen drar ut på tiden:

Efter 30 dagars sjukskrivning ska du ha kontakt med vår rehabkoordinator Therese Salmi. Ni kartlägger din nuvarande situation och ser över behandlingsalternativ under din sjukskrivningsperiod. Ni sätter även mål för din rehabilitering. Rehabkoordinatorn kan även hjälpa dig med dina kontakter med försäkringskassan